شعر

دیوان فارسی فضولی از شعرا و عرفاء قرن دهم هجری

دانلود کتاب دیوان فارسی فضولی از شعرا و عرفاء قرن دهم هجری   دیوان فارسی فضولی از شعرا و عرفاء قرن دهم هجری انتشارات دوستان قدیمی محمد فضولی ترکی آذربایجانی  و ترکی استانبولی یا ملا محمد بن سلیمان بغدادی هزار و چهارصد و هشتاد و سه تا هزار و پانصد…

دیوان هلالی جغتایی

دانلود کتاب دیوان هلالی جغتایی   کتاب دیوانه هلالی جغتایی – سعید نفیسی . بَدرالدین  یا همان نورالدین  و هِلالی جَغتائی اَستَرآبادی زمان مرگ نهصد و هشت است.که یکی از شاعران بزرگ پارسی‌گوی سده نه هجری خورشیدی می باشد. مشهورترین نوشته ی او مثنوی شاه و درویش شاه و گدا…

دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی

دانلود کتاب دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی   دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی به تلاش سعید نفیسی.دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی برگرفته از احوال و نوشته های نظامی در چهارصد و نه صفحه است. این اثر با مقدمه و حاشیه و فهرست اعلام و درست کردن و…

دیوان لطفعلی‌ بیک آذر بیگدلی

دانلود کتاب دیوان لطفعلی‌ بیک آذر بیگدلی   کتاب دیوان لطفعلی‌ بیک آذر بیگدلی.  آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ شاملو یکی از شاعران و ذکره‌نویس دوره ی دوازدهم هجری می باشد. نویسنده  لطفعلی‌بیک آذر بیگدلی پسر آقاخان بیگدلی شاملو بوده است.او  در اصفهان متولد شده می باشد. در روزهای کودکی او…

احمد

دانلود کتاب احمد   کتاب کتاب احمد اثری جالب از میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی می باشد.میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی در سال هزار و دویست و پنجاه هجری قمری در کوی سرخاب تبریز –به دنیا آمده است.او یکی از  اندیشمندان و روشنفکران قبل از مشروطیت می باشد. به نوشته  و بررسی…

کتاب ضحاک ماردوش

دانلود کتاب ضحاک ماردوش کتاب ضحّاک ماردوش اثری از علی اکبر سعیدی سیرجانی می باشد. او در این نوشته با تفسیر کردن شعر های شاهنامه فردوسی درباره ی پادشاهی جمشید و قدرت کسب کردن  ضحاک ماردوش و مبارزه های ایرانیان بر ضد او پرداخته است.دفعه ی دیگر ارزش داشتن تاریخ…

دیوان کهنه ی حافظ

دانلود کتاب دیوان کهنه ی حافظ کتاب دیوان کهنه ی حافظ زیر نظر ایرج افشار است. خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین حافظ شیرازی در حدودهفتصد و بیست و هفت تا هفتصد و نود و دو  هجری قمری برابری می کند باهفتصد و شش تا هفتصد و شصت و نه هجری…

فروغی بسطامی

دانلود کتاب فروغی بسطامی کتاب دیوان کامل فروغی بسطامی .نویسنده و شاعر بزرگ میرزا عباس فروغی بسطامی غزلسرای معروف زمان قاجار در سال هزار و دویست و سیزده  هجری قمری در کربلا متولد شده است. پس از مرگ پدر خود به ایران بازگشت و در کنار عموی خود دوستعلیخان به…

نغمه های شاعرانه

دانلود کتاب نغمه های شاعرانه کتاب نغمه های شاعرانه نوشته شده توسط لامارتین که با ترجمه دکتر شجاع الدین شفاءصورت پذیرفته است.نغمه های شاعرانه نخستین نوشته ی ادبی خارجی می باشد که به دست من به فارسی ترجمه شد. اولین انتشار این کتاب در سال هزار و سیصد و شانزده…

سیری در دیوان شمس

دانلود کتاب سیری در دیوان شمس کتاب سیری در دیوان شمس نوشته شده به دست علی دشتی است.یکی از هدف های مهم این نوشته گفتن تفاوتهای بزرگ مثنوی با دیوان شمس می باشد. مولوی در مثنوی یک عارف پیرو شرع می باشد.که از قرآن و حدیث حرف می زند اما…