فلسقه

فردوسی و حماسه ملی

دانلود کتاب فردوسی و حماسه ملی   کتاب فردوسی و حماسه ملی نوشته هانری ماسه . آنری ماسه یکی ازخاورشناسان مشهور معاصر فرانسوی است که صاحب نوشته هایی در ادبیات و زبان فارسی می باشد. آنری ماسه متصدی کرسی تحصیل زبان فارسی در مدارس زبان‌های شرقی در پاریس است.و زمانی…

معاد شناسی

دانلود کتاب معاد شناسی   کتاب معاد شناسی اثری از علاّمه‌ طهرانی – ده جلدمی باشد. این نمونه جمع شده برگرفته از  هفتاد و پنج مجلس‌ در قالب ده جلد است.در چگونگی سیر و پیدایش آدم ها در جهان و دنیای غرور و شیوه ی دگرگون‌ شده نشأۀ غرور به‌…

خداشناسی زرتشتی

دانلود کتاب خداشناسی زرتشتی   کتاب خداشناسی زرتشتی «از باستانی ترین زمان تا کنون» اثری از مانک جی نوشیروان جی دهالا است. مانک‌جی نوشیروان‌جی دهالا یا دستور انوشیروان دالا متولد شده در سال بیست و دو سپتامبر هزار و هشتصد و هفتاد و پنج می باشد.این هنرمند بزرگ نیز در…

انسان تک ساحتی

دانلود کتاب انسان تک ساحتی   کتاب انسان تک ساحتی اثر هربرت مارکوزه است.نویسنده معروف هربرت مارکوزه در خانواده‌ای یهودی در برلینمتولد شده است. در مسیر جنگِ نخست در ارتش آلمان خدمت کرد. او هم اکنون عضوِ شورایِ سربازان بوده است که در قیام نا به سامان سوسیالیست‌های اسپارتاکیست همدست‌ …

جادو و کتاب – قلمرو سعدی

دانلود کتاب جادو و کتاب – قلمرو سعدی   کتاب جادو  و کتاب– قلمرو سعدی اثری از علی دشتی می باشد.  نویسنده مشهور علی دشتی فرزند شیخ عبدالحسین دشتی از متفکران و نگارنده ها و سیاستمداران معروف معاصر دشتی می باشد . او به دنیا آمده کربلا بوده  است. او…

مولوی نیچه و اقبال

دانلود کتاب مولوی نیچه و اقبال   کتاب مولوی ، نیچه و اقبال اثری از دکتر خلیفه عبدالحکیم است. این کتاب جالب  از سه مقاله تشکیل شده می باشد.که در موضوع و طرح مشترک داشته می باشند.و کسی که آن را ترجمه کرده است از سه روشجمع  آوردی شده  است…

المراجعات مناظرات شیعه و سنی

دانلود کتاب المراجعات مناظرات شیعه و سنی   کتاب المراجعات مناظرات شیعه و سنی اثری از سید عبدالحسین شرف الدین عاملی می باشد.کتاب  المراجعات یکی از کتب شیعه می باشد که به دست عبدالحسین شرف الدین موسوی نگاشته شده‌ می باشد. در سال هزار و سیصد و سی و یک…

پیرامون اسارت بشری

دانلود کتاب پیرامون اسارت بشری کتاب پیرامون اسارت بشری نوشته ای از  ویلیام سامرست موآم می باشد.او پسر بچه ای بود که در خانواده ای رو به متوسط انگلیسی متولد شده است. او با فوت پدر پزشک خود همراه با مادر مریضش  روزگار خود را می گذراند . ویلیام سامرست…

جامعه باز و دشمنان آن

دانلود کتاب جامعه باز و دشمنان آن کتاب جامعه باز و دشمنان آن اثری از کارل پوپر که با ترجمه عزت الله فولادوند صورت گرفته است. اثر جامعه باز و دشمنان آن  اسم کتابی می باشد که از کارل پوپر اندیشمند و فیلسوف انگلیسی اتریشی می باشد که درسال هزار…