نمایش

مجموعه آثار ویلیام شکسپیر

دانلود کتاب مجموعه آثار ویلیام شکسپیر               دانلود مجموعه آثار ویلیام شکسپیر جلد دوم     مترجم: علاالدین پازارگادی                 دانلود مجموعه آثار ویلیام شکسپیر جلد اول     مترجم: علاالدین پازارگادی        

تئاتر

دانلود کتاب های تئاتر   کتاب های تئاتر به زودی در این سایت ما بیش از هزار نمایش نامه نایاب برای دانلود می گذاریم.نمایشنامه های از بهرام صادقی,اکبر رادی,غلامحسن ساعدی,عباس نعلبندیان,بهمن فرسی,اسماعیل خلج و صد ها نمایشنامه نویس ایرانی و خارجی دیگر